اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه
تاریخ انتشار : شهریور ۲۴, ۱۳۹۷ ۷:۵۵ ق.ظ
 
جلسه دفاعیه در مدرسه علمیه کوثر ورامین در تاریخ بیست و پنجم شهریور شهریور ماه با داوری سرکار مبصری برگزار خواهد شد .
 اطلاعیه برگزاری جلسه دفاعیه
"کوثر ورامین" - -

اطلاعیه

جلسه دفاعیه یکی از طلاب مدرسه علمیه کوثر ورامین در تاریخ بیست و پنجم شهریور شهریور ماه با داوری سرکار خانم مبصری برگزار خواهد شد .

در این جلسه خانم زهرا خزایی از تحقیق پایانی خود با عنوان آثار نظریه حرکت جوهری از منظر صدر المتالهین با راهنمایی خانم دکتر زینب نادی دفاع خواهد کرد .

لازم ذکر است این جلسه در مدرسه علمیه خدیجه کبری برگزار خواهد شد .

کد مطلب: 1677