بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران از مدرسه علمیه کوثر ورامین / تصاویر
تاریخ انتشار : دی ۹, ۱۳۹۷ ۱:۳۳ ب.ظ
 
بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران از مدرسه علمیه کوثر ورامین                                        
 بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران از مدرسه علمیه کوثر ورامین / تصاویر
"کوثر ورامین" - -

بازدید مدیر حوزه های علمیه خواهران استان تهران از مدرسه علمیه کوثر ورامین

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۵۲۱۹

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۵۳۰۱

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۵۷۰۴

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۰۱۱۵

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۰۲۲۷

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۰۶۴۳

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۱۴۴۴

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۳۵۴

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۵۵۱

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۴۳۳

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۵۰۳

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۸۱۲

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۹۳۵

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۱۰۲۹۵۰

 

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۴۰۳۱

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۴۶۰۲

 

P_۲۰۱۸۱۲۲۹_۰۹۴۰۴۷

 

 

کد مطلب: 1881