برای قانع کردن جوانها باید با صبر و حوصله با آنها برخورد کرد
تاریخ انتشار : مهر ۱۹, ۱۳۹۶ ۷:۲۵ ق.ظ
 
مشاور مدرسه علمیه کوثر ورامین با اشاره به تفاوت های بین زنان و مردان افزود : دختران باید توجه داشته باشند که تمامی داشته های همسرانشان غرور آن هاست و پسران نیز باید به عواطف همسرانشان توجه کنند .
 برای  قانع کردن جوانها باید با صبر و حوصله با آنها برخورد کرد
"کوثر ورامین" - -

برگزاری جلسه مشاوره عمومی

سرکار خانم زهرا مولایی مشاور مدرسه علمیه کوثر ورامین در اولین جلسه مشاوره عمومی با موضوع تحکیم خانواده اظهار داشت : خانواده ارکان زیادی دارد اما مادر مهمترین رکن خانواده است .

زهرا مولایی با اشاره به داستان حضرت ابراهیم که با صبوری در کنار خورشید پرستان قرار گرفت و با دلیل و منطق کار آنها را رد کرد بیان داشت : برای  قانع کردن جوانها باید با صبر و حوصله با آنها برخورد کرد .

مولایی افزود : مشکل اساسی جوامع امروز بشری این است که آموزش لازم برای کسب مهارت های زندگی را نداشته و ندارند .

مشاور مدرسه علمیه کوثر ورامین با اشاره به تفاوت های بین زنان و مردان افزود : دختران باید توجه داشته باشند که تمامی داشته های همسرانشان غرور آن هاست و پسران نیز باید به عواطف همسرانشان توجه کنند .

وی در پایان نیازهای خانواده را برشمرد و تصریح کرد  : مشکلات بین زن و مرد به خاطر تفاوت هایی است که بین آنها وجود دارد و خداوند دو نفر متفاوت را با ازدواج در کنار هم قرار داد چرا که در خانواده خصوصیات متفاوت لازم است .

 

 

 

کد مطلب: 1403