برگزاری جشن قرآنی با همکاری حوزه و دبستان دخترانه شهید مطهری
تاریخ انتشار : مهر ۲۲, ۱۳۹۷ ۱۲:۰۹ ب.ظ
 
برگزاری جشن قرآنی برای دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه شهید مطهری وبا سخنران حجت الاسلام و المسلمین شهبازی
 برگزاری جشن قرآنی با همکاری حوزه و دبستان دخترانه شهید مطهری
"کوثر ورامین" - -

برگزاری جشن قرآنی با همکاری مدرسه علمیه کوثر ورامین و دبستان دخترانه شهید مطهری

برگزاری جشن قرآنی برای دانش آموزان پایه اول دبستان دخترانه شهید مطهری وبا سخنران حجت الاسلام و المسلمین شهبازی

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۱۰۲۹

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۱۱۱۹

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۱۰۴۳

 

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۱۱۰۰

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۱۱۳۴

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۴۹۳۴

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۴۸۱۷

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۴۸۵۶

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۵۷۴۷

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۵۸۱۸

 

P_۲۰۱۸۱۰۱۴_۱۰۵۹۰۹

 

 

 

کد مطلب: 1740