برگزاری جلسه دفاعیه زهرا خزایی
تاریخ انتشار : مهر ۳, ۱۳۹۷ ۶:۴۹ ق.ظ
 
جلسه دفاعیه زهرا خزایی با موضوع آثار نظریه حرکت جوهری در نظام حکمت صدرایی با راهنمایی دکتر زینب نادی و داوری دکتر زینب مبصری برگزار شد .
 برگزاری جلسه دفاعیه زهرا خزایی
"کوثر ورامین" - -

برگزاری جلسه دفاعیه زهرا خزایی

 جلسه دفاعیه زهرا خزایی با موضوع آثار نظریه حرکت جوهری در نظام حکمت صدرایی با راهنمایی دکتر زینب نادی و داوری دکتر زینب مبصری برگزار شد .
این جلسه  ساعت ۹ شروع شد و یک ساعت و نیم به طول انجامید . دبیرجلسه سرکار خانم نسرین نوری بود.
لازم به ذکر است که پایان نامه خانم خزایی عنوان برتری را به خود اختصاص داد

 

کد مطلب: 1713