برگزاری جلسه دفاعیه
تاریخ انتشار : مرداد ۱۷, ۱۳۹۶ ۷:۰۰ ق.ظ
 
خانم ها رویا عرب علیدوستی با عنوان" کالبد شکافی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران , وزینت خزایی با عنوان" حق یا تکلیف بودن حضانت کودک درفقه و حقوق
 برگزاری جلسه دفاعیه
"کوثر ورامین" - -

برگزاری جلسه دفاعیه تحقیق پایایانی طلاب مدرسه علمیه کوثر:
خانم ها رویا عرب علیدوستی با عنوان” کالبد شکافی در فقه امامیه و حقوق موضوعه ایران , وزینت خزایی با عنوان” حق یا تکلیف بودن حضانت کودک درفقه و حقوق ” باراهنمایی سرکار خانم آذین مهر و داوری خانم دکتر عذرا خلیلی وحضور معاونت پژوهش مدرسه به عنوان دبیر جلسه امروز دوشنبه مورخ ۱۳۹۶/۵/۱۶به کار خود پایان داد.
شایان ذکر است هردو تحقیق پایانی امتیاز رتبه عالی وتحقیق برتری را کسب نمودند.

کد مطلب: 1315