برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۲۹, ۱۳۹۸ ۷:۰۷ ق.ظ
 
برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم این مراسم هر روز در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار می شود
 برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم
"کوثر ورامین" - -

برگزاری مراسم جز خوانی قرآن کریم

این مراسم در ماه مبارک رمضان هر روز در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار می شود

P_۲۰۱۹۰۵۱۲_۰۹۳۴۰۱

P_۲۰۱۹۰۵۱۲_۰۹۳۴۱۹

 

P_۲۰۱۹۰۵۱۲_۰۹۳۵۲۲

 

P_۲۰۱۹۰۵۱۹_۱۰۵۵۱۲

 

P_۲۰۱۹۰۵۱۹_۱۰۵۵۰۸

کد مطلب: 2076