برگزاری مراسم جشن قرآنی
تاریخ انتشار : آبان ۲۰, ۱۳۹۸ ۳:۵۶ ب.ظ
 
به همت مدیریت مدرسه علمیه کوثر ورامین سرکار خانم طاهره شاکری و با همکاری کادر دبستان دختران شهید مطهری مراسم جشن قرآنی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی در دومین سال پیاپی در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد .
 برگزاری مراسم جشن قرآنی
"کوثر ورامین" - -

جشن قرآنی
به همت مدیریت مدرسه علمیه کوثر ورامین سرکار خانم طاهره شاکری و با همکاری کادر دبستان دخترانه شهید مطهری مراسم جشن قرآنی ویژه دانش آموزان مقطع ابتدایی در دومین سال پیاپی در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد .

۲۰۱۹۱۱۰۹_۱۰۰۵۲۱

۲۰۱۹۱۱۰۹_۱۰۰۵۵۹

۲۰۱۹۱۱۰۹_۱۰۰۶۲۲

۲۰۱۹۱۱۰۹_۱۰۰۵۴۰

۲۰۱۹۱۱۰۹_۱۰۰۴۵۸

۲۰۱۹۱۱۰۹_۰۹۵۹۳۴

کد مطلب: 2299