برگزاری کارگاه نگارش علمی
تاریخ انتشار : اردیبهشت ۱۱, ۱۳۹۷ ۴:۴۰ ق.ظ
 
برگزاری کارگاه نگارش علمی با موضوع نگارش و نویسندگی ویژه ساعات پژوهشی نیم سال چهارم توسط معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر ورامین سرکار خانم نسرین نوری
 برگزاری کارگاه نگارش علمی
"کوثر ورامین" - -

برگزاری کارگاه نگارش علمی با موضوع نگارش و نویسندگی ویژه ساعات پژوهشی نیم سال چهارم توسط معاون پژوهش مدرسه علمیه کوثر ورامین سرکار خانم نسرین نوری

عناوین مطرح شده در این جلسه عبارتند از : انواع بیان ، انواع نوشتن ، عوامل گیرایی پیام ، عوامل گیرایی الفاظ و ویژگی های نوشته علمی بوده است .

AHIHI_COLLAGE1525149184426

کد مطلب: 1591