بلی من نیستم باران
تاریخ انتشار : شهریور ۱۲, ۱۳۹۵ ۵:۲۶ ب.ظ
 
بلی من نیستم باران ولیکن با صدای ناز و آرامش و با میلاد گلها در حریر نرم دامانش و بوی خاک نم خورده و با آواز خیس نوبهارانش همیشه تا ابد من نیز هم نامم
 بلی من نیستم باران
"کوثر ورامین" - -

بلی من نیستم باران
ولیکن با صدای ناز و آرامش
و با میلاد گلها در حریر نرم دامانش
و بوی خاک نم خورده
و با آواز خیس نوبهارانش
همیشه تا ابد من نیز هم نامم
بلی من نیستم باران
وبا آن دانه های کوچک و زیبا
که در حوض میان خانه می افتند، همچون موج دریاها
صدای درهمو پر شور گنجشکان
وجوی کوچک آبی، به راه افتاده بر روی موزائک ها
همیشه تا ابد من نیز هم نامم
بلی من نیستم باران
طنین غرش و فریاد رعد آسا
و ترس گرم و مطبوعی از این غرش زیبا
که مژده از طراوت های بیش و بیشتر دارد
وبا عطر لطیف یاس و شب بو و اقاقیها
همیشه تا ابد من نیز هم نامم
بلی من نیستم باران…..

 

محدثه شفاعت ،طلبه فارغ التحصیل .

 

کد مطلب: 812