حرمت خودآرایی زنان در برابر مردان
تاریخ انتشار : تیر ۲۱, ۱۳۹۶ ۹:۲۶ ب.ظ
 
تبرج به معنای خودنمایی است . در این آیه خداوند میروی از رفتار جاهلی که مقارن عصر پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله بوده را نهی می فرماید ، در آن زمان زنها حجاب درستی نداشتند و دنباله روزی خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره ه های آنان نمایان بود به این ترتیب خداوند همسر پیامبر صلی الله را از این گونه اعمال باز می دارد که بدون شک این یک حکم عام است و تکیه بر زنان پیامبر صلی الله به عنوان تاکید بیشتر می باشد .
 حرمت خودآرایی زنان در برابر مردان
"کوثر ورامین" - -

حرمت خودآرایی زنان در برابر مردان 

 

«وَ قَرْنَ في‏ بُيُوتِکُنَّ وَ لا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجاهِلِيَّةِ الْأُولي :و با وقار در خانه خود قرار گیرید و ( در میان مردم ) همانند ظهور ( زن ها ) در دوران جاهلیت نخستین ( با آرایش و زینت بدون رعایت حجاب ) ظاهر نشوید »

تبرج به معنای خودنمایی است . در این آیه خداوند میروی از رفتار جاهلی که مقارن عصر پیامبر اکرم صلی الله و علیه و آله بوده را نهی می فرماید ، در آن زمان زنها حجاب درستی نداشتند و دنباله روزی خود را به پشت سر می انداختند به طوری که گلو و قسمتی از سینه و گردنبند و گوشواره ه های آنان نمایان بود به این ترتیب خداوند همسر پیامبر صلی الله را از این گونه اعمال باز می دارد که بدون شک این یک حکم عام است و تکیه بر زنان پیامبر صلی الله به عنوان تاکید بیشتر می باشد .

 

در مقابل جاهلیت اولی که مقارن با عصر پیامبر صلی الله بود دوران جاهلیت دیگری وجود دارد که در عصر حاضر آثار این پیشگویی قرآن در دنیای متمدن مادی را می بینیم ، اگر آن زمان زنان تبرج به زینت می کردند و روسریهای خود را کنار می زدند امروز زشت ترین مظاهر برهنگی در مناظر عمومی رواج یافته است و از نوشتن آنچه که امروز در جاهلیت مدرن بر زن می گذرد  قلم ، شرم دارد .۱

 

پیامهای آیه چنین است :

۱_ ارتجاع و عقب گرد به دوران جاهلی ممنوع است .( ولا تبرج) 

۲_ خودنمایی نشانه تمدن نیست (تبرج الجاهلیه) 

۳_ جایگاه زن یا خانه یا بیرون خانه بدون خودنمایی ( قرن ، لاتبرج)۲

 

 

۱_ دیده شده در کتاب عفاف و حجاب ،سید محسن محمودی ، انتشارات علمی و فرهنگی صاحب الزمان عجل الله ، ص ۲۶

۲ _ همان ، به نقل از تفسیر نور ۹/ ۳۶۱

 

کد مطلب: 1283