دانلود آیین نامه نظام پیشنهادهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
تاریخ انتشار : اسفند ۱۲, ۱۳۹۶ ۸:۰۹ ق.ظ
 
به جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت موثر و حداکثری طلاب , دانش آموختگان , اساتید و کارکنان حوزه های علمیه خواهران در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شیوه نظام یافته و مدون و در راستای تحول نظام های اداری و روش های افزایش بهروری , «آیین نامه نظام پیشنهادهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران» به شرح ذیل تصویب شد .
 دانلود آیین نامه نظام پیشنهادهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران
"کوثر ورامین" - -

فرم پیشنهاد

به جهت فراهم آوردن زمینه مشارکت موثر و حداکثری طلاب , دانش آموختگان , اساتید و کارکنان حوزه های علمیه خواهران در فرآیند تصمیم سازی و تصمیم گیری مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران به شیوه نظام یافته و مدون و در راستای تحول نظام های اداری و روش های افزایش بهروری , «آیین نامه نظام پیشنهادهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران»

ماده ۱ : هدف از طراحی و استقرار نظام پیشنهادها , اعتلا و افزایش سطح بهروری سازمان از طرق زیر می باشد :

۱- ایجاد تقویت انگیزه و احساس مسولیت در افراد

۲- ایجاد و پایداری فرهنگ همدلی و مشارکت با رویکرد رضایتمندی افراد و ذی نفعان

۳- بستر سازی جهت مشارکت فعال افراد در فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری .

۴- بهبود فرآیندها

ماده۲ : پیشنهادها باید حداقل یکی از ویژذیل می باشد :

۱- نوآوری

۲-ایجاد کننده تحول بنیادی

۳- معرف ظرفیت های بالقوه و ارایه راههای مطلوب بهرگیری از آن

۴- بهبود دهنده فرآیند و روش های انجام کار

۵- طرح کننده علمی مسایل و چالش های مرکز و حوزه های علمیه خواهران

۶- ارایه دهنده راه حل های سیاسی برای رفع مسایل و چالش های مرکز و حوزه های علمیه خواهران

۷- منجر شده به صرفه جویی و کاهش هزینه ها

ماده۳ : پیشنهادهایی که دارای یکی از ویژگی های ذیل باشند , قابل پذیرش نیستند :

۱- پیشنهادهای مغایر با اسناد فرادستی حوزه های علمیه خواهران

۲-طرح مشکلات , شکایات و دعاوی شخص

۳- پیشنهادهای غیر عملی , مبهم و یا دو پهلو

۴- پیشنهادهای در محدوده شرح وظایف جاری و معمول پیشنهاددهنده

۶- پیشنهادهای در رابطه با عزل , نصب , ارتقا اشخاص و موارد مشابه آن

۷- پیشنهادهای خارج از اختیارات و امکانات مرکز

دانلود آیین نامه نظام پیشنهادهای مرکز مدیریت حوزه های علمیه خواهران

دانلود کنید 

شایان ذکر است تا زمان استقرار سانامه نظام پیشنهادها , هریک از پیشنهاد دهندگان می توانند نسبت به تنظیم پیشنهاد خود در فرم اکسل « برای دانلود بارگذاری شده », و ارسال آن  از طریق ایمیل به آدرس های زیر اقدام نمایید .

 pishnahadat@whc.ir

n.pishnahadat@whc.ir

کد مطلب: 1534