دو بیتی بهاری
تاریخ انتشار : اسفند ۲۹, ۱۳۹۸ ۱۰:۰۴ ب.ظ
 
نظامی گنجوی: بهاری داری ازوی بر خور امروز که هر فصلی نخواهد بود نوروز گلی کو را نبوید آدمی زاد چو هنگام خزان آید برد باد
 دو بیتی بهاری
"کوثر ورامین" - -

نظامی گنجوی:

بهاری داری ازوی بر خور امروز
که هر فصلی نخواهد بود نوروز
گلی کو را نبوید آدمی زاد
چو هنگام خزان آید برد باد

کد مطلب: 2418