صندوق برکت کربلا
تاریخ انتشار : فروردین ۲۰, ۱۳۹۶ ۸:۰۸ ق.ظ
 
کربلا یک صندوقی گذاشته وام بی بهره می دهد و ملک می کند . اول وام می دهد ببیند من لایق هستم ، اما اگر لایق نباشم از من می گیرد . اول یک پول حلالی را به من می دهد که ببیند با این پول حلالم در راه خدا چقدر کار می کنم ، پول را می گذارد .
 صندوق برکت کربلا
"کوثر ورامین" - -

کربلا یک صندوقی گذاشته وام بی بهره می دهد و ملک می کند .

اول وام می دهد ببیند من لایق هستم ، اما اگر لایق نباشم از من می گیرد . اول یک پول حلالی را به من می دهد که ببیند با این پول حلالم در راه خدا چقدر کار می کنم ، پول را می گذارد .

 

ببیند لیاقت ندارم یک پایین و بالایی درست می کند و پول را می کیرد . از این گرفتن ها زیاد داشته خدا و از این نگه داشتن ها هم زیاد داشته است .

یک صندوق مثل صندوق های ما که اسم دارد ، صندوق بانک مرکزی ، صندوق پس انداز ….

 

این صندوق هم اسم دارد «علی اصغر » فیوضاتش را خدا در این صندوق ریخته ، وام هم به همه می دهد ، به زن ، به مرد ، پیر ، جوان ، مرجع تقلید ، کاسب . و این وام هم ایمان است ، محبت است ، رحمت است ، کرامت است ، مهرورزی است ، اگر خدا ببیند این وام دست لایق افتاد تبدیلش می کند به ملک می گوید برای خودت ، اکر ببیند طرف لایق نیست می گیرد .

 

 

سخنان شیخ حسین انصاریان ، شنیده شده .

کد مطلب: 1193