مسابقه بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
تاریخ انتشار : آبان ۲۵, ۱۳۹۵ ۷:۳۳ ق.ظ
 
سؤالات مسابقه هفته كتاب وكتاب خواني نام كتاب :اسرار عاشورا نويسنده :سيد محمد نجفي يزدي زمان مشارکت : 25 آبان الی 28 آذر
 مسابقه بمناسبت هفته کتاب و کتابخوانی
"کوثر ورامین" - -

سؤالات مسابقه هفته كتاب وكتاب خواني

نام كتاب :اسرار عاشورا

نويسنده :سيد محمد نجفي يزدي

زمان مشارکت : ۲۵ آبان الی ۲۸ آذر

علاقمندلن به شرکت در این مسابقه می توانند جهت دسترسی به کتاب  اسرار عاشورا ، به کتابخانه مدرسه علمیه کوثر ورامین مراجعه نمایند.

 

۱-رمز وسر قيام عاشوراي امام حسين (ع) چه  بود؟

الف -زنده نگه داشتن دين اسلام ناب محمدي

ب-نزاع ودرگيري معمولي ميان يك حاكم فاسد ويك رهبر فداكارودلسوز

ج -هر دو مورد

 

۲-عوامل مؤثر در پيروزي نهضت سيد الشهداء

الف -هدف قيام وانتخابزمان شايسته وموقعيت مناسب

ب -كيفيت نهضت ومظلوميت سيدالشهداء

ج -هر دو مورد

 

۳-شخصيت يزيدابن معاويه چگونه بود؟

الف -شرابخوار-جنايتكار-تبهكار

ب -ميوه شجره ملعونه(از مادري بنام ميسون  كه ازغلام خودش سفاح با رابه نامشروع يزيد راباردار شد.)

ج -هر دو مورد

 

۴-كدام يك از پيامبران خداوند راقسم دادبه پنج تن آل محمد صلي الله عليه وآله وتوبه او پذيرفته شد؟

الف -حضرت يوسف(ع)              ب -حضرت آدم(ع)             ج -حضرت يونس(س)

 

۵-روايت بشارت ميلاد سيدالشهداءتوسط جبراييل به پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله از كدام امام معصوم  نقل شده است؟

الف -امام علي (ع)            ب -امام محمد باقر(ع)               ج -امام صادق(ع)

 

۶-نام فرشته اي كه هفتصد  سال به خاطر سستي درانجام دستورات الهي بالش شكسته بود وخودرابه سيدالشهداء ماليد وشفاگرفت وبه سمت خداوند اوج گرفت چه بود؟

الف -فطرس                            ب -جبراييل                         ج -ميكاييل

 

۷-روايت ((ان الحسين مصباح الهدي وسفينه النجاه))از كدام معصوم نقل شده است؟

الف -امام صادق(ع)          ب -حضرت رسول اكرم صلي الله عليه وآله        ج -امام سجاد(ع)

 

۸-تعدادحروف اسم اعظم الهي كه نزد آل محمد صلي الله عليه وآلهاست جند تااست؟

الف -هفتادو دوحرف               ب -هفتادوسه حرف                 ج -هفتادويك حرف

 

۹-وقتي گروههاي ازملائكه واجنه  سلاح دردست وبرمركب بهشتي  سوار بودندنزدحضرت سيدالشهداءرسيدندواز حضرت خواستند كه كمك اوكننددرجواب آنها چه فرمودند؟

الف -وعده گاه ما كربلا باشد  همانجا كه شهيد مي شوم

ب -مگر در كتاب خدانخوانده ايدهر كجاباشيدحتي دربرج هاي بلند مرگ به سراغ شما خواهد آمد

ج -هر دو مورد

 

۱۰-سيدالشهداءبراي بيداركردن دلهاوبه هيجان آوردن آنها طبق مقتضيات زمانش از چه راهي استفاده نكرد؟

الف -شور حسيني بايدباشد                        ب -تا ثيرات عواطف واحساسات                          ج -فرياد عقل

 

۱۱-مدت حكومت يزيد چند سال بوده است؟

الف -ده سال                                           ب -سه سال                                                 ج – پنج سال

 

۱۲-فرماندهي  سپاهي كه به سمت مدينه  وحرم  پيامبر اكرم صلي الله عليه وآله حركت كرد وحادثه اسف بار حره را بوجود آورد كه بود ؟

الف -مسلمه ابن عقبه                      ب -عبدالله ابن حنظله                               ج -حصين ابن نمير

 

۱۳-جنايات بزرگ يزيددر مدت حكومت كوتاهش  چه بود؟

الف -آتش زدن وخراب كردن خانه كعبه- حادثه اسف بار حره

ب -حادثه عاشورا در كربلا

ج -هر دو مورد

 

۱۴-كدام يك از علماءلعن يزيد وشيطان راجايز نمي دانستند؟

الف – علامه اميني                      ب -غزالي                        ج -محدث قمي

 

۱۵-آتش زدن وخراب كردن خانه كعبه توسط كدام يك از فرمانده هان سپاه يزيدانجام شد؟

الف -حصين ابن نمير                 ب -شمرابن ذالجوشن                      ج -مسلمه ابن عقبه

 

۱۶-اين سخن گوهر بار از كدام معصوم (ع)است؟((مرگ براي اولاد آدم همانندگردنبند برگردن  دختران ترسيم  شده است))

الف -حضرت علي(ع)                          ب -امام  حسين(ع)                         ج -امام محمد باقر(ع)

 

۱۷-علت خروج امام حسين(ع)از حرم امن الهي(مكه)چه  بود؟

الف -احترام به خانه خدا                         ب -پيامبر نزد امام حسين(ع)آمدوبه اوفرمود خروج كن           ج -هر دومورد

 

۱۸-اين روايت از كدام معصوم است؟((هركس به خاطر شوق سيدالشهداءاورا زيارت كندبراي اوهزار حج مقبول وهزارعمره مبرور واجرهزار شهيدازشهداي بدر وهزارروزه وثواب هزارصدقه مقبوله وثواب هزار بنده درراه خدا آزادكندنوشته ميشود))

الف -امام سجاد عليه السلام                            ب -امام صادق(ع)                                    ج -امام محم باقر(ع)

 

۱۹-علت اينكه سيد الشهداء در يك روزسه باربه ديدن همسراستاد اشرف آهنگررفتند چه بود؟

الف-به زيارت امام حسين عليه السلام رفته بود

ب -آيابراي امام حسين عليه السلام مجلس  عزابرپا كرده بود

ج -مداومت داشتن به  خواندن زيارت عاشورا

 

۲۰-كدام يك از موارد زيراز فضيلت مادي ومعنوي زيارت امام حسين(س)است؟

الف -روزي را زياد ميكند –خطرات را دفع ميكند-عمرراطولاني ميكند

ب -ثواب هزار حج مقبول دارد-روز قيامت خدابهترين حافظ اوست-زيارت خداست

ج -هر دو مورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کد مطلب: 932