نشست سیاسی
تاریخ انتشار : اسفند ۱۳, ۱۳۹۶ ۷:۱۶ ق.ظ
 
در جلسه اخلاقی که امروز در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد جناب آقای تاجیک جانشین فرمانده سپاه ورامین به تحلیل مسایل سیاسی داخل ایران پرداخت.
 نشست سیاسی
"کوثر ورامین" - -

شست سیاسی

در جلسه اخلاقی که امروز در مدرسه علمیه کوثر ورامین برگزار شد جناب آقای تاجیک جانشین فرمانده سپاه ورامین به تحلیل مسایل سیاسی داخل ایران پرداخت.
در این جلسه آقای تاجیک به تفاوت های نظام جمهوری اسلامی و حکومت پهلوی پرداخت و دستاوردهای انقلاب را تبیین کردند .
کد مطلب: 1542